Q U A L I T Y  H O T E L  H A S L E  L I N I E 
 

Konferansen finner sted på Quality Hotel Hasle Linie. 

Dersom du trenger overnatting booker og betaler du selv og du bestemmer selvfølgelig hvor du vil bo. Dersom du ønsker  å bo på samme hotell som konferansen kan vi tilby følgende priser:

Enkeltrom: Kommer mer info
Dobbeltrom: Kommer mer info

Prisene gjelder ved booking før: kommer mer info
Hotellet er nyåpnet sommeren 2021.