Q U A L I T Y  H O T E L  H A S L E  L I N I E 
 

Konferansen finner sted på Quality Hotel Hasle Linie. 

Dersom du trenger overnatting booker og betaler du selv og du bestemmer selvfølgelig hvor du vil bo. Dersom du ønsker  å bo på samme hotell som konferansen kan vi tilby følgende priser:

Enkeltrom: 850 kr
Dobbeltrom: 950 kr

Rom kan bookes via mail q.haslelinie@choice.no 

eller på telefon 21 95 78 00. 

Bookingkode: GR000042 / Løpskonferanse

 

Prisene gjelder ved booking før 20. oktober
Hotellet er nyåpnet sommeren 2021.