TEMAER 2020

Endelig program med tidspunkter og foredragsholdere vil annonseres fortløpende. Det vil komme foredragsholdere fra flere store løp og arrangører og deres tema kommer sommeren 2020.  Hittil kan vi blant annet by på følgende tema under Løpskonferansen 2020:

TALL OG TRENDER

Tallenes tale: Hvordan ser løp i Norge ut? Hva er trendene?

2020: Året for virtuelle løp - en trend som har kommet for å bli?

2021: Tidenes comeback og deltakerinteresse eller en skepsis mot folkemengder?

 

ULTRALØP

Ekstreme lengder. Ekstreme utøvere. Ekstreme opplevelser.

PANELDEBATT

Hvordan skape noe mer enn "bare" et mosjonsløp? Aktører innen mosjonsløp og andre kulturbransjer fra inn- og utland diskuterer

SERTIFISERINGER

Hva finnes og hva skal til?

TEKNOLOGI

Hvordan påvirker teknologi mulighetene for mosjonsløp? Hva har blitt gjort?

SPONSORER OG SAMARBEIDSPARTNERE

Hvordan få med næringslivet på laget?

SUKSESSKRITERIER

Hvordan evaluerer norske løp seg selv?

LØP I NORGE I VEKST

Allerede over 250 000 nordmenn som løp ett eller flere løp i Norge. Hvordan kan vi vokse videre og være den ubestridte ener til økt folkehelse i Norge?