top of page
nfif-logo-705x405.jpg

Norges Friidrettsforbund

Norges Friidrettsforbund leder all organisert friidrett i Norge og legger til rette for både breddeidrett og toppidrett. Den består av 18 friidrettskretser, nær 900 medlemsklubber og ca. 80.000 medlemmer. Norsk friidretts kjernevirksomhet er aktivitet og tilbud som favner mange og gir gode opplevelser til alle uansett nivå og behov. Ved å bidra til og legge til rette for lavterskelaktivitet som mosjonsløp, er Norsk friidrett en sterk bidragsyter når det kommer til å skape- og opprettholde god folkehelse.

På scenen: Fredag, 10:15 - 11:00 (2022 i tall - Løpsåret som har vært)
På scenen: Lørdag, 09:30 - 10:15 (Ny kvalitetsstempelordning fra NFIF)

bottom of page