PROGRAm 2021

Programmet vil bli oppdatert fortløpende og er derfor kun tentativt.
Det kan bli endringer både innholdsmessig og tidsmessig

  

Lørdag 6. november

Innsjekk og registrering

09:00-10:00

Sted: 

Velkommen

10:00-10:15

Sted: 

NFIF informerer 

10:15-11:00

Sted: 

Annonsering kommer

11:15-12:15

Sted: 

LUNSJ

12:30-13:25

Resturant Clarion hotel Hasle Linie

Speed dating

13:30-14:30 

Sted: 

Annonsering kommer

14:30-15:30

Sted: 

 Annonsering kommer 

15:45-16:45

Sted: 

Annonsering kommer

17:00-18:00

Sted: 

Middag*

18:00 ->

Sted:

 

*Frivillig å delta. Påmeldingsavgiften dekker lunsj og kaffe, og middag må selv dekkes.

søndag 7. november

Frokost trim 

07:30

Frivillig for de som vil

FROKOST

08:30-09:00

Resturant Clarion hotel Hasle Linie

Oppsummering 

09.15-09:30

Sted: 

Annonsering kommer

09:30-10:20

Sted: 

Utsjekk

10:20-10:40

Sted: 

Annonsering kommer

10:45-11:30

Sted: 

Annonsering kommer

11:40- 12:30

Sted: 

LUNSJ

12:30-13:30

Resturant Clarion Hotel Hasle Linie

Workshop i grupper

13:30-15:00

Sted: 

Avslutning

15:00- 15:30

Sted: